Preduzeće se bavi preradom i trgovinom obojenih i nebojenih metala (cink, aluminijum, bakar), izradom krovnih i fasadnih limova, oluka i svih građevinskih elemenata od lima kao i montažom istih.

   Lemind Komerc je zastupnik kompanije SIDMA S.A. Greece.  
 
SIDMA je jedna od najvećih kompanija za proizvodnju termoizolacionih panela od poliuretana i kamene vune
 

         
         

 
 

 
PROFILI LIMOVA ZA KROVNE I FASADNE KONSTRUKCIJE
 
TR 2/12   -   TR 20/220   -   TR 35/200   -   TR 40/250   -   TR 60/210   -   Imitacija crepa
 

 
CopyRight © 2016 Lemind - Komerc D.O.O. :: Web Dizajn: Lazarevic