DR!PSTOP


Proizvod DR!PSTOP nalepljen na lim reguliše vlagu u prostoru. Zbog toga sprečava kapanje i štetu koja može nastati zbog kondenzacije vode na hladnom limu. Pored dobrih osobina absorpcije vode min. 900/1000 g/m2 (zavisno od gramaže netkanog tekstila) proizvod ima još sledeće prednosti:
- jednostavno nanošenje na lim
- dobru atheziju do lima, sa staranjem proizvoda ne postane slabija
- absorpcija zvuka
- toplotna izolacija
- gorivost u skladu sa normom A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- otpornost na bakterije.

Kako nastaje kondenzat?


U slučaju kada je spoljna temperatura niža nego temperatura zatvorenog prostora, tada su i neizolirane limene ploče manje temperature nego temperatura prostora. Prilikom dodira toplog vazduha iz prostora sa limenim pločama vazduh se hladi zbog čega se povećava relativna vlažnost vazduha uz lim te u slučaju da se dostigne tačka rosišta dolazi do pojave kondenzata. Ako je količina kondenzata velika stavaraju se kapljice koje padaju sa ploča. 

Štete koje nastaju prilikom pojave kondenzacije su višestruke:
Smanjena je izolaciona sposobnost krova
Dolazi do pojave oštećenja krova u vidu rđe ili truljenja krovne konstrukcije
Pojavljuje se šteta na uskladištenom materijalu ili robi
Otežani su radni uslovi u prostoriji 

Rešenje je u ANTIKONDENZACIJSKIM PLOČAMA!Na limove se u toku profilisanja nanosi HDF Filc koji sprečava pojavu kondenzacije i kapanja. Filc je samolepljiva membrana koja zavisno o nagibu krovne ploče i gramaže samoga filca može apsorbirati do 900gr/m2 vode. Kada se spoljna temperatura podigne dolazi do obrnutog procesa kondenzacije - isparavanja.
 
 
 
 
 

 
CopyRight © 2016 Lemind - Komerc D.O.O. :: Web Dizajn: Lazarevic