info@lemindkomerc.com   +381 16 246 104

Paneli mineralna vuna

MV Termoizolacioni paneli

Termoizolacioni paneli sa mineralnom vunom se koriste da ispune zahteve za otpornost na požar, uz istovremeno obezbeđivanje visoke toplotne izolacije i redukcije zvuka koja se koristi za izgradnju krovova, plafona, fasada ili pregrada uz jednostavnu i brzu instalaciju.

KROVNI PANEL LK-MV

KROVNI PANEL LK-MV  sa ispunom  mineralne vune sastoji se od dve čelične ploče i jezgra od mineralne vune gustine  100 kg / m3.

KROVNI PANEL LK-MV ima široki spektar primene kao što su krovovi metalnih zgrada, nadstrešnice,skladišta, poslovne zgrade, parkirališta, sportski objekti, bungalovi, mobilne kuće i mnoge druge konstrukcije.

 

Karakteristike proizvoda:

  • Debljine:  60 – 200 mm
  • Maksimalna dužina: 12000 mm
  • Širina: 1000 mm
  • Profilacija: TR40/250 / Standard,  MIkro V
  • Za pravilnu ugradnju Krovnih panela LK-MV nudimo Vam sav prateći materijal.

U slučaju požara ponaša se kao prepreka u širenju vatre.

Napomena:

Krovni paneli LK-MV poseduju sertifikat na vatrootpornost instituta IMS iz Beograda u trajanju od 90 do 120 minuta u zavisnosti od debljine panela.

FASADNI PANEL (ZIDNI) LK-MV

Fasadni paneli (zidni) sa ispunom od mineralne vune je metalna samonoseća ploča  koja se sastoji od dva čelična pocinkovana plastificirana lima sa  izolacijom od mineralne vune sa gustinom od 100 kg / m3.

Fasadni panel LK-MV  koristi se za različite vrste spoljnih fasadnih obloga, unutrašnjih pregradnih zidova i plafona.  Paneli se mogu se postavljati horizontalno i vertikalno.    

Karakteristike proizvoda :

  • Debljine:  60 – 200 mm
  • Maksimalna dužina: 12000 mm
  • Širina: 1000 mm
  • Profilacija : Standard,  MIkro V
  • Za pravilnu ugradnju Fasadnih panela LK-MV  nudimo Vam sav prateći materijal.

U slučaju požara ponaša se kao prepreka u širenju vatre.

Napomena:

Fasadni paneli LK-MV  poseduju sertifikat na vatrootpornost instituta IMS iz Beograda u trajanju od 90 do 120 minuta u zavisnosti od debljine panela.

30 Godina Iskustva

Stručnim usavršavanjem zaposlenih spremni smo za rešavanje i najzahtevnijih zadataka